Werkvormen

In mijn begeleiding maak ik gebruik van verschillende psychotherapeutische methodes of technieken.

– Steunende en structurerende begeleiding
Iedere begeleiding begint met het bieden van ondersteuning en structuur door de therapeut. Zo krijgt u meer greep op de situatie en kunt u zich weerbaarder gaan voelen. Sommige mensen gaan na een paar van deze gesprekken weer zonder professionele hulp, op eigen kracht verder.

– Psycho-educatie
Dit is een onderdeel van elke begeleiding. U krijgt informatie en uitleg over de psychologische en sociale gevolgen van uw ziekte of probleem. Dit helpt om beter te begrijpen wat dit met u en uw omgeving doet. U gaat uw reacties hierdoor beter begrijpen. Psycho-educatie kan ook naasten meer inzicht geven.

– Aandachtgerichte Cognitieve therapie
Wanneer uw gedachten en ideeën over uw ziekte of over uzelf, u belemmeren bij de aanpassing en verwerking, of wanneer u veel last heeft van angst- en spanningsklachten, kan cognitieve therapie u helpen. Bij de aandachtgerichte cognitieve therapie staat de manier waarop u denkt of uw houding ten aanzien van uw gedachten centraal. U leert een andere manier van denken of een andere houding, waardoor u op een meer bevredigende manier met (de gevolgen van) problemen of ziekte om kan gaan.

– Mindfulness
Emotionele gedachten, veel piekeren, angst, steeds terugkerende pijn en een (innerlijk) gejaagd leven. Allemaal gewaarwordingen die ons veel stress kunnen opleveren: onze energie verdwijnt en onze ademhaling ervaren we als vluchtiger. Uiteindelijk hebben we nog nauwelijks aandacht voor de positieve kanten van ons leven en zijn we vooral druk met andere zaken.
Mindfulness is een combinatie van aandacht meditatie (afkomstig uit het boeddhisme) en cognitieve therapie ( afkomstig uit de westerse psychologie).
Mindfulness helpt je in het HIER en NU te leven.
De kern van de training ligt in het verschil tussen leven op de automatische piloot en leven met open aandacht. Je leert met openheid, vriendelijkheid en acceptatie, aandacht te hebben voor wat er bij jou leeft. Sensaties, gevoelens, gedachten komen en gaan. Je ontwikkelt een manier om hier op een vriendelijke en geïnteresseerde manier naar te kijken. Onaangename gevoelens en gedachten zijn over het algemeen niet erg welkom in ons leven. Mindfulness helpt je om deze weerstand weg te nemen om ook met deze gevoelens te leven. Door het bewust worden en loslaten van automatismen en oordelen, is het mogelijk innerlijke kalmte en rust te bereiken.
Het wordt vaak toegepast bij terugkerende depressie, piekeren, angst, burn out, maar ook bij fobieën en chronische pijn.

– RET of rationeel emotieve therapie
RET gaat ervan uit het vaak niet de situaties zijn die stressgevoelig en niet-effectief gedrag veroorzaken, maar de gedachten over de situaties. RET confronteert mensen met hun manier van denken en laat hun inzien dat veel emoties gebaseerd zijn op irrationele ideeën. Gedachten en emoties die flexibel en productief functioneren in de weg staan, worden zo veranderd dat ze niet meer blokkeren. Aan de hand van oefeningen en opdrachten leert u irrationele gedachten op te sporen en te analyseren. Het gevolg is dat het gevoel positiever is: gevoelens van ontreddering, angst, woede, schaamte, minderwaardigheid e.a. worden minder frequent en kunnen vaker vermeden worden. U leert in de dagelijkse praktijk problemen beter hanteren, waardoor u zich prettiger voelt en effectiever functioneert.

– Oplossingsgerichte therapie
Hier ligt de aandacht niet op het probleem, maar gaat u vooral op zoek naar uw eigen krachtbronnen en oplossingen.

– Existentiële psychotherapie
“Ik vraag me af wat de zin van mijn leven is?” Wanneer u dat soort vragen heeft, kan deze manier van therapie een belangrijk onderdeel van mijn begeleiding zijn. Het doel is om meer inzicht te krijgen in de wijze waarop uw leven zich heeft ontwikkeld en wat de confrontatie met ziekte of problemen, daarin teweeg heeft gebracht. Hoe kunt u dat inpassen in uw levensverhaal?

– Psychodrama
In psychodrama spelen we situaties na, zodat ook je handelen onderzocht kan worden. We onderzoeken waar je spontaniteit stagneert en hoe creativiteit weer kan gaan stromen. Je hebt spontaniteit en creativiteit nodig om de wereld tegemoet te treden in alle mogelijke situaties.
Psychodrama is onderzoek in actie (spel, theater) waarmee je snel tot de kern van een probleem kunt komen. Het is een creatieve manier om met nieuw gedrag te oefenen en resultaten te bereiken in communicatieve vaardigheid, assertiviteit, zelfvertrouwen, acceptatie of inzicht in de wisselwerking tussen mensen.

– Rots en watertraining/weerbaarheid training
Situaties waarin we contact met anderen hebben, kunnen ons onzeker maken. Het kan zijn dat we ons de mindere voelen, bang zijn om afgewezen te worden of confrontaties vermijden. We weten ons daardoor geen houding te geven, komen niet voor onszelf op en bewaken onze grenzen niet. Assertief zijn betekent opkomen voor jezelf met respect voor de ander. Deze vaardigheid kun je leren in deze training. (zie cursusaanbod)

Reacties zijn afgesloten.