Psychosociale Hulpverlening

Psychosociale hulpverlening is nog betrekkelijk nieuw. Het beweegt zich binnen het veld van de gezondheidszorg tussen psychotherapie aan de ene kant en maatschappelijk werk aan de andere kant.

De nadruk bij psychosociale begeleiding ligt op het terrein van persoonlijke groei en ontwikkeling van de cliënt, in relatie  tot het functioneren in zijn/haar (werk)omgeving. Zaken van psychologische, sociale, maatschappelijke, existentiële (zijn in het hier en nu), spirituele en educatieve aard kunnen hierbij aan bod komen.
Psychisch welzijn hangt samen met de mogelijkheid om jezelf te zijn en je verder te ontwikkelen. Wanneer het leven iemand voor pijnlijke gebeurtenissen plaatst en iemand moeilijke vragen stelt, stagneert dit verdere ontwikkelingsproces.
Dit gaat vaak gepaard met verwarring en gevoelens van onmacht, eenzaamheid, onzekerheid en angst. Je word er lichamelijk ziek van, je loopt vast en raakt geblokkeerd in je dagelijks functioneren.
In de psychosociale hulpverlening gaat het over deze klachten en de problemen waarmee deze klachten samenhangen. De psychosociaal hulpverlener sluit gedurende het begeleidingstraject zo goed mogelijk aan bij de mogelijkheden en behoeften van de cliënt.
De cliënt blijft zelf de regisseur over zijn/haar leven!

Reacties zijn afgesloten.