Beroepsvereniging

Ik ben aangesloten bij de Vakgroep Psychosociaal en Maatschappelijk Werk (VPMW) van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) onder registratienummer 6410316274.
Ik baseer mijn beroepsmatig handelen op de beroepscode van het NFG-VPMW en volg de richtlijnen ten aanzien van de tarieven.
Daarnaast ben ik geregistreerd in het Register van Beroepsoefenaren in de Natuurlijke Gezondheidszorg (RBNG) onder registratienummer 809539R®.
Op de website http://www.de-nfg.nl kunt u informatie vinden over visie, manier van werken, beroepscode en klachtenprocedure.

Reacties zijn afgesloten.